BSD » BSD – Bilgi Sistemleri Departmanı

HBI Grup, kalkınma ve büyümenin yanı sıra dijital dönüşümde de stratejik bir değişim sağlıyor.
BT Departmanı, HBI’nin büyümesiyle bağlantılı bir dönüşümü destekliyor ve böylece “Bilgi Sistemleri Departmanı” haline geliyor.
BSD böylece çapraz stratejik bir oyuncu ve bu dönüşümün temel itici gücüni oluşturuyor.
BDS artık Grubun gelişiminde önemli bir paydaştır.

HBI dijital teklifi :

Müşteri portalı: KPI, İstatistikler, İzleme, İşbirliği alanları (belgeler, mesajlar).

Müşterilerin TMS/WMS arayüzleri ve EDI akışları.

Kaydi faturalandırma (EDI…).

Operasyonel özelliklerin entegrasyonu: raporlar, istatistikler, ek adımlar…