Belgeler ve KSS Yaklaşımı

Belgeler

Afaq_qe

ISO 9001 : 2015 – ISO 14001 : 2015

Başlangıçta sadece Marsilya merkez ofisi ve şubesi ISO belgemiz kapsamındaydı, ancak HBI Grup artık bunu Grubun Fransa’daki tüm şubelerini kapsayacak şekilde genişletmiş bulunuyor.

HBI ayrıca, Grubun 2019’da AFNOR’dan başarıyla sertifika almasıyla birlikte ISO 14001:2015/Çevre standardına dayalı bir yönetim sistemini benimseyerek gerçek bir çevre yaklaşımı uygulamanın önemini anlamaktadır.

AEO – Yetkili Ekonomik Aktör

HBI Grup, 2009 yılında gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi, güvenliği ve emniyetine dair Tam AEO yetkilendirmesi almıştır.

C-TPAT

HBI ayrıca, ABD gümrük yetkilileri tarafından verilen ve AEO’nun Amerikan karşılığı olan C-TPAT sertifikasını almıştır.

“Agent Habilité” sertifikasyonu

HBI Grup, 2022 yılında Fransız “Agent Habilité” Sertifikasyonunu almıştır.

HEALTH PRODUCT CERTIPHARM

Certipharm

Sağlık ürünlerinin taşınması konusundaki bilgi birikimimizi ve uzmanlığımızı desteklemek amacıyla, iyi lojistik uygulamalarına yönelik Certipharm sertifikasını edinme prosedürünü de başlatmış bulunuyoruz.

KSS yaklaşımı

HBI’nın gelişim stratejisi bir kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) politikasını içermektedir.

HBI Grubu, uluslararası taşımacılığın çevre üzerindeki etkisinin farkındadır ve çevreye karşı sorumlu bir yaklaşım geliştirmek amacıyla gerçek adımlar atmaktadır:

  • ISO 14001:2005 sertifikasının temini
  • Çevresel risk değerlendirme prosedürlerinin geliştirilmesi
  • Çevre dostu eylemler (kağıt geri dönüşümü, BT atığı geri dönüşümü, enerji optimizasyonu, sıfır kağıt hedefi, Clean Sweep operasyonu üyeliği, vb.)
  • Sürdürülebilir kalkınmaya aktif olarak bağlı taşeronların ve hizmet sağlayıcıların seçimi
  • CO2 emisyonlarını azaltmak için çok modlu taşıma seçenekleri.
  • Mallarınızın taşınmasından kaynaklanan CO2 etkisini hesaplamak için kesin bir algoritmanın uygulanması.