You are currently viewing Gümrükler: KDV’nin tersine yüklenmesi: 1 Ocak 2022’den itibaren yeni düzenlemeler yürürlükte
Foreman control loading Containers box from Cargo freight ship

Gümrükler: KDV’nin tersine yüklenmesi: 1 Ocak 2022’den itibaren yeni düzenlemeler yürürlükte

1 Ocak 2022’den itibaren, ithalde alınan KDV’nin geri ödenmesi zorunlu hale gelecektir.
Bu tarihten itibaren tüm ithalatçılar bu yeni mekanizmaya tabi olacaktır. Ters ücretlendirme, Vergi Dairesine iletilen ciro beyan formuna tutarın girilmesi suretiyle ithalat KDV’sinin ödenmesinin ertelenmesine olanak sağlamaktadır.
İthalatçıların bu önemli geçiş için mümkün olan en kısa sürede hazır olmaları ve ulusal Vergi Genel Müdürlükleri ile temasa geçmeleri gerekmektedir

Daha fazla bilgi için Fransa Gümrük Müdürümüz Laurent Fontaine ile de iletişime geçebilirsiniz: lfontaine@hb-international.com