You are currently viewing ❗️🚝 RAY : PARİS’İ ÇİN’E BAĞLAYAN DOĞRUDAN BİR SERVİS 🚝 ❗️

❗️🚝 RAY : PARİS’İ ÇİN’E BAĞLAYAN DOĞRUDAN BİR SERVİS 🚝 ❗️

Paris’ten Çin’e ilk tren 10 Kasım’da hareket edecek.
Bu tren, daha karmaşık gümrük prosedürlerine rağmen diğer hatlardan daha hızlı olan Siemianowka sınırından ilk geçen tren olma avantajına sahip olacak.
Optimum transit süresi, mevcut 20 ila 26 güne kıyasla 17 gün olacak.

Bültenimiz hakkında daha fazla bilgi (n°12).
Kayıt ve önceki baskılar Web Sitemizin “Haberler” sayfasında